هنگام ديگر شدن سال ۷۰۲۹ آريائی ميترائی
به زمان تهران تير شيد چهار شنبه اول فروردينماه برابر با ۲۱ مارس ساعت سه و هفت دقيقه و ۲۶ ثانيه بامداد
به زمان پاريس تير شيد چهار شنبه اول فروردينماه برابر با ۲۱ مارس ساعت يک و هفت دقيقه و ۲۶ ثانيه پس از نيمه شب
به زمان لس آنجلس  بهرام شيد سه شنبه آخر اسپند ماه برابر با ۲۰ مارس ساعت شانزده و هفت دقيقه و ۲۶ ثانيه

سالنامه هفت هزار ساله آريائی ميترائی برترين افتخار هر انسان آزاده و آريائی

Agenda de l'année 7029 Perse=21/03/2007-20/03/2008

       

آرشيو سالنامههای گذشته

بهار     تابستان   پائيز    زمستان    ۷۰۲۷ آريائی
برای سفارش سالنامه و هديه نمودن آن به ياران اينجا کليک کنيد

برای ديدن سالنامه ۷۰۲۸ آريائی ميترائی اينجا کليک کنيد

Your publicity for the 7029 calendar, Votre publicité pour le calendrier 7029
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pages jaunes-

Persian Yellow Pages

 آگهيهای سالنامه هفت هزار ساله شامل اروپا و آمريکا بهمراه ليست کامل پزشکان ايرانی مقيم فرانسه و شماره تلفنهای هنرمندان و نويسندگان و برنامه سازان راديو و تلويزيون ايرانی در سراسر جهان و هنگامه ديگر شدن سال=لحظه تحويل سال

سالنامه ۷۰۲۹ آريائی ميترائی

فروردين

هفته نخست فروردين
هفته دوم فروردين
هفته سوم فروردين

هفته چهارم فروردين

هفته 5 فروردين

ارديبهشت

هفته نخست ارديبهشت

 هفته دوم ارديبهشت
 هفته سومارديبهشت

 هفته چهارم ارديبهشت

 

خرداد

هفته نخست خرداد

 هفته دوم خرداد
 هفته سوم خرداد

 هفته چهارمخرداد

5  هفته چهارمخرداد

تير

هفته نخست تير

 هفته دوم تير
 هفته سوم تير

 هفته چهارم تير

 

مرداد

هفته نخست مرداد

 هفته دوم مرداد

 هفته سوم مرداد

 هفته چهارم مرداد

 هفته چهارم مرداد

شهريور

هفته نخست شهريور
هفته دوم شهريور
هفته سوم شهريور
هفته چهارم شهريور

 

مهر

هفته نخست مهر
هفته دوم مهر
هفته سوم مهر
هفته چهارم مهر
 

آبان

هفته نخست آبان
هفته دوم آبان
هفته سومآبان
هفته چهارم آبان

آذر

هفته نخست آذر
هفته دوم آذر
هفته سوم آذر
هفته چهارم آذر
هفته 5

دی

هفته نخست دی
هفته دوم دی
هفته سوم دی
هفته چهارم دی
 

بهمن

هفته نخست بهمن
هفته دوم بهمن
هفته سوم بهمن
هفته چهارم بهمن
 

اسپند

هفته نخست اسپند
هفته دوم اسپند
هفته سوم اسپند
هفته چهارم اسپند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برای اينکه نام و آگهی شما در سالنامه جيبی آريائی ميترائی پر افتخار امسال درج شود هم اکنون با خانم سارا تماس بگيريد بشتابيد زيرا زمان زيادی نداريد برای پر کردن فرم و آگاهی از هزينه اينجا کليک کنيد

Tel : Sarah: +33 (0) 1 42 89 59 95    

+33 (0) 6 17 55 61 71

ليست نيازمنديها شامل انجمنها سازمانها کسبهای ايرانی و پزشکان و هنرمندان و برنامه سازان و سازمانهای سينمائی و غيره

 
 
 
 

برای ديدن ده ها برنامه کوتاه کمتر از ده دقيقه اينجا کليک کنيد

 
 
 
 

پیوندها:

بيشتر درباره سياوش اوستا
زندگينامه سياوش اوستا
مجموعه آثار سياوش اوستا
تلويزيون مهر پاريس
جوائز و نشانها
آلبوم عکس سياوش اوستا
نشانی و پيوند با سياوش اوستا
سالنامه ۷۰۰۰ آريائی ميترائی
آثارجنجالی سياوش اوستا
راديو آوای ايران پاريس
شهرفرنگ فرهنگسرا در پاريس
نيايشهای اوستائی اهورا مزدا
مجموعه مقالات سياوش اوستا
سياوش اوستا با شخصيتهای جهان
خيام و اين جهان فرسوده
سرگذشت فردوسی توسی
از آنچه در باره سياوش اوستا گفته اند
نشرياتی به پاسخوری سياوش اوستا
سياوش اوستا و فرهاد
آثار سياوش اوستا در آمازونamazon
سياوش اوستا در سنای فرانسه
خدا را در خواب ديدم زار زار گريه ميکرد
کتاب قرآن سروده ای بسبک پارسی
هفتادمين اثر سياوش اوستا آئين اوستا
منم آن فرح زيبا زن سوم شاهنشاه
شريعتی افسانه پرداز و افسونگر
نمايشنامه ترور در پاريس
سايت سياوش اوستا FRANCAIS
سايت سياوش اوستااENGLISH
پيوند با همبستگی فرهنگ جهانی اوستا- زرتشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel , Sarah: +33 (0) 1 42 89 59 95  +33 (0) 6 17 55 61 71
برای نشان دادن سربلندی و افتخار و ميراث فرهنگی ايرانی به دوستان و همکاران و همکلاسيهای ايرانی و غيرايراني در سراسر جهان بهترين هديه در هر هنگامه آثار سياوش اوستا ست به زبانهای پارسی فرانسوی و انگليسی

Agenda 7028 ariai,mitrai =2006
توجه بفرمائيد که بر اساس وجدان آزاد انسانی چاپ اين سالنامه ممنوع ميباشد آنرا سفارش بدهيد